Plezier in werken én ondernemen

We hebben de afgelopen twaalf jaar gewerkt aan een groeistrategie met als missie plezier in het werken en ondernemen. Om dit te realiseren hebben we ons de volgende doelen gesteld :

  1. een goede balans tussen bedrijf en gezin
  2. voldoende inkomen en ruimte voor maatschappelijke activiteiten
  3. werken aan een duurzame onderneming met perspectief
  4. ervaring en kennis over melkveehouderij beschikbaar maken 

Onze bedrijfsontwikkeling heeft vooral in het teken gestaan van schaalvergroting en automatisering. Het resultaat is verdubbeling van de bedrijfsomvang in de afgelopen twaalf jaar zonder toename van het aantal fte's.

Ons bedrijf bevindt zich in het gebied Greenport Venlo, dit bestaat uit de ontwikkeling van glastuinbouwgebieden Californië en Siberië, Trade Port Venlo en de Floriade 2012, ook wel Klavertje 4 genoemd.

Zij verkleinen de ruimte voor ons bedrijf. We zien echter volop mogelijkheden, als melkveehouderij op de grens van “leven en wonen” naar “werken”.

De komende jaren richten we ons op optimalisatie van de melkveetak, het uitbreiden van onze activiteiten in de Weidekamer, het uitbouwen van de educatieve activiteiten i.s.m. derden en het verduurzamen van de bedrijfsvoering door middel van het nog verder sluiten van de kringloop op ons bedrijf.