Friesland Campina is van de veehouders

We zetten onze melk af via FrieslandCampina, dit is de grootste zuivelcoöperatie ter wereld met ongeveer 15.000 leden melkveehouders. Samen zijn we de eigenaren van FrieslandCampina.

De belangrijkste merken in Nederland zijn Campina, Chocomel, Fristie, ViFit, Optimel, Mona, Appelsientje en DubbelFriss. De zuivelproducten van FrieslandCampina worden wereldwijd afgezet, met als belangrijkste gebied Noordwest Europa en als groeimarkten Afrika en ZuidOost Azië.

We hebben voor FrieslandCampina gekozen omdat dit een betrouwbare, duurzame partner is. We zijn verzekerd van de afzet van onze melk. Dit is goed voor de continuïteit van ons bedrijf.

FrieslandCampina neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze heeft als eerste internationale Europese zuivelonderneming het inititatief genomen voor het stimuleren van het gebruik van verantwoord geproduceerde soja in veevoer. Dit draagt bij aan het behoud van het tropisch regenwoud en aan een gezond leefklimaat in Zuid-Amerika. 

We voldoen met ons bedrijf aan het duurzaamheidsprogramma van Friesland Campina genaamd; Focus Planet. Hierin zijn doelstellingen opgenomen met betrekking tot weidegang, antibioticagebruik, klauwgezondheid en energie. 

FrieslandCampina is voor ons een verlengstuk van ons bedrijf. We investeren jaarlijks in deze onderneming om nu en in de toekomst verzekerd te zijn van een goede afzet van melk, met daarbij uiteraard een goede melkprijs.