Het sluiten van de kringloop

Op ons melkveebedrijf is er een kringloop tussen voer, de koe en mineralen. De koe eet voer en produceert daarbij mineralen (mest). Deze mineralen brengen wij op het land waardoor het gras en de maïs (voer) weer groeit. De koe produceert daarvan melk, en is daarmee het resultaat van omzetting van voor een mens niet eetbare producten, zoals gras en maïs, in een prachtig voedingsmiddel: melk.

Onze koeien zijn de mini-melkfabriekjes in de hiervoor beschreven kringloop van voer, koe en mineralen. Bij dit proces is er input van grondstoffen zoals kunstmest, krachtvoer en energie. Ons doel is om de kringloop op ons bedrijf ten aanzien van deze drie grondstoffen verder te sluiten.

Kunstmestgebruik hebben we in de loop der jaren met ongeveer de helft gereduceerd, door zo efficiënt mogelijk met dierlijke mest en kunstmest om te gaan. Om de input van kunstmest nog verder te verlagen zien we kansen in mestraffinage. Bij het raffineren van mest scheiden we de mineralen die in de mest zitten. Het resultaat is "groen" gras, organische stof, stikstof, fosfaat en kali. We kunnen dan nog gerichter bemesten.

Ten aanzien van krachtvoerverbruik proberen we met zo min mogelijk krachtvoer zo veel mogelijk melk te produceren. Uit onderzoek blijkt dat een hoog productieve koe een veel lagere methaanuitstoot heeft per kg melk dan een laag productieve koe. 
 
Energiebesparende maatregelen op ons bedrijf zijn een voorkoeler voor het terugkoelen van de melk en frequentieregelaars op vacuümpomp en ventilatoren. Uit onderzoek blijkt dat het energieverbruik per kg melk op ons bedrijf lager is dan het gemiddelde in de sector. 
 
Verder blijven we de mogelijkheden van zonne-energie volgen. Uit berekeningen blijkt dat we daarmee onze jaarlijkse energiebehoefte voor ongeveer 90% zelf kunnen opwekken.