Productiefactoren in balans

We zijn van mening dat een melkveebedrijf in balans moet zijn, dat wil zeggen balans tussen de productiemiddelen arbeid, gebouwen, melkquotum, kapitaal én grond.

Daarom zijn we in 2009 op zoek gegaan naar uitbreiding van grond. Het areaal waarop we voer verbouwen bestaat uit 80 ha land. Een huiskavel van 45 ha en 35 ha grond op afstand. We verbouwen gras en maïs als voer voor onze koeien en zijn daarmee bijna zelfvoorzienend.
 
Daarnaast verpachten we elk jaar een deel aan een akkerbouwer, waarbij we ook een deel van zijn grond van onze rundveemest voorzien. De voordelen voor ons beiden zijn naast een financieel voordeel dat op deze manier vruchtwisseling plaats vindt waardoor de grond duurzamer benut wordt.