Kerncijfers

Veestapel

185 melkkoeien
130 stuks vrouwelijk jongvee
 

Grond

40 ha grasland
35 ha maïsland
5 ha verhuurd voor akkerbouw
 

Aangekocht krachtvoer

25 kg per 100 kg melk
 

Productie

1.800.000 kg melk per jaar
 

Gemiddelde dagelijkse voeropname en melkproductie per koe

Opname van 50 kg voer per koe per dag
Opname van 100 liter water per koe per dag
Gemiddelde dagproductie per koe 30 kg melk