Zorg voor onze koeien

In 2008 bouwden we een nieuwe ligboxenstal. Deze biedt plaats aan 180 melkkoeien en is uitgerust met 3 melkrobots. Deze manier van melken geeft veel vrijheid aan de koe en is diervriendelijk.

De koe bepaalt zelf wanneer ze gemolken wordt, dit gebeurt drie keer per dag in plaats van twee keer. Automatisch melken verhoogt de arbeidsproductiviteit en brengt arbeidsverlichting.

De stal biedt daarnaast veel koecomfort door:

  • ruime looppaden,
  • de toepassing van koeborstels en koematrassen,
  • een mestrobot die 12 uur per dag de roosters schoon schuift,
  • een uitstekend klimaat, door middel van de hoge nokhoogte en de toepassing van geïsoleerde dakplaten,
  • en een weerstation dat gordijnen aanstuurt om de ammoniakemissie uit de stal te minimaliseren.
De stal is gecertificeerd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij, dit betekent dat de stal voldoet aan extra eisen ten aanzien van dierwelzijn en milieu.

 

 

Sinds april 2013 voeren we onze koeien middels met het innovatief voersysteem Lely Vector, dit is een volledig geautomatiseerd voersysteem.