01-03-2015 ** Artikel Plattelandspost "Houd je missie op je netvlies"

Afschaffing quotum vraagt om meer ondernemerschap. De afschaffing van het melkquotum komt dichterbij. Een goed moment voor
de boer om bij stil te staan. Want dat er wat verandert, is zeker. Maar hoe wil de boer daarmee omgaan? Volgens melkveehouder Fons Kersten zorgt de afschaffing van het melkquotum ervoor dat er meer wordt gevraagd van de boer als ondernemer. Een goed bedrijfsplan is onontbeerlijk.

Lees hier het volledige artikel.


Terug naar nieuwsarchief