Onderwijs op onze boerderij

De melkveehouderij zit in een stroomversnelling. Veel bedrijven investeren in schaalvergroting en automatisering. De vraag naar en het belang van gekwalificeerde medewerkers neemt toe. Praktijkinstructie voor leerlingen is daarbij van groot belang. Graag willen wij met ons bedrijf daaraan een bijdrage leveren, leerlingen hebben immers recht op het beste (praktijk)onderwijs.

Vanaf 2001 hadden we 10 jaar een mooie samenwerking met PTC+ in Horst. Sinds 2011 ook met het Citaverde College in Horst en sinds 2013 met Has Hogeschool Limburg.