Praktijkinstructie maakt onderwijs sterker en interessanter

Wij hebben met het Citaverde College in Horst voor de opleiding Melkveehouderij een samenwerking opgezet vanaf schooljaar 2012/2013.

Er is een klankbordgroep opgericht  waarbij ondernemers meepraten over de inhoud van de onderwijsprogramma’s en betrokken blijven bij de uitvoering. 

Deze samenwerking draagt bij aan meer toegepaste kennis en vaardigheden zodra de leerlingen de arbeidsmarkt betreden. En natuurlijk is leren in de praktijk boeiend en leuk!

 

 

Op ons bedrijf worden diverse thema’s behandeld; voeding en voedergewassen, diergezondheid, vruchtbaarheid, klauwverzorging, koesignalen en modern stalmanagement.

De leerlingen leren bijvoorbeeld het aanwezige veevoer te beoordelen en het maken van rantsoenberekeningen voor de dieren.

Daardoor zijn ze beter in staat verbanden te leggen tussen de op het bedrijf aanwezige informatie en de koe.

De lessen worden verzorgd door freelance praktijkspecialisten zoals een dierenarts, een veevoedingsdeskundige, een vruchtbaarheidsspecialist en een professionele klauwverzorger.
 
Docenten en leerlingen zijn zeer enthousiast over deze manier van leren !