Over Hoeve Rosa

2020 Einde melkveebedrijf op Hoeve Rosa

Door de uitbreiding van Greenport Venlo is er geen plek meer voor onze weilanden en ons melkveebedrijf. Onze melkkoeien zijn tussen novemeber 2019 en januari 2020 verhuist naar Velden. Samen met familie van Lipzig zijn we daar een nieuw melkveebedrijf gestart met 400 melkkoeien, onder de naam Brosa, farming with a smile. Brosa is een samenvoeging van Brem Holsteins en Hoeve Rosa. Brosa betekent 'glimlach' in het IJslands, wij glimlachen bij deze mooie stap...

In Velden maken we eigen boerderijzuivel onder de naam Zuivel van Nu. Deze verkopen we ook op ons erf in onze verkoopautomaat. 

Ons erf van Hoeve Rosa hebben we opnieuw ingericht met veel groen, paadjes, water, etc en we gaan onze vergaderactiviteiten uitbreiden met de bouw van een nieuwe vergaderlocatie.

 

 

Hoeve Rosa, meer dan 100 jaar

 

2000 - 2015

In het jaar 2000 heeft Fons het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Het bedrijf had toen een melkquotum van 800.000 kg melk en 46 ha grond. 

In de periode 2000 tot 2008 is er vooral geïnvesteerd in melkquotum en er vonden aanpassingen in de bestaande gebouwen plaats om meer dieren te kunnen houden. Investeringen in machines werden geminimaliseerd en het merendeel van het landwerk werd uitbesteed aan een loonbedrijf. De beschikbare arbeid werd ingezet bij de koeien. Het resultaat was bedrijfsgroei en een hogere arbeidsproductiviteit zonder stijging van de vaste kosten. Deze strategie leidde er toe dat we in 2008 in staat waren te investeren in een nieuwe melkveestal met melkrobots.

Vanaf  2009 ontstond er weer ruimte voor nieuwe ideeën. In eerste instantie hebben we onze tak onderwijs uitgebouwd en in het voorjaar van 2012 zijn de ideeën voor vergaderlocatie de Weidekamer geboren.

In 2013 hebben we geïnvesteerd in een automatisch voersysteem en in 2015 hebben we onze vergaderfaciliteiten uitgebreid met een tweede locatie; de Beemd

 

Van Brabant naar Limburg

In 1980 hebben Sjef en Lies Kersten hun bedrijf verplaatst van Brouwhuis (Helmond) naar Hoeve Rosa te Sevenum.

De belangrijkste reden om voor deze plek te kiezen was de uitstekende verkaveling.

De oude gebouwen zijn voor een gedeelte afgebroken en er verrees een stal voor 114 melkkoeien.

Van 1990 tot 2000 heeft Fons met zijn ouders in maatschap samen gewerkt. Daarnaast werkte hij in die periode twintig uur per week bij PTC+ in Horst als praktijkleraar.

Onze boerderij stamt uit het jaar 1910. In 1907 kocht Arnold Obers ca 50 ha van de gemeente Sevenum. De heide werd ontgonnen en op het perceel werd deze boerderij gebouwd.

Zijn initialen zijn nog terug te vinden op de ingemetselde steen bij de voordeur van de woning.

De boerderij werd genaamd “Hoeve Rosa Heide”. Tot 1980 was het een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt in het bezit van diverse generaties van de familie Obers.